• Η ολόφρεσκια ιστοσελίδα μας είναι σχεδόν έτοιμη. Σε λίγες εβδομάδες θα βρείτε εδώ όλα τα προϊόντα μας.
  • Our brand new website is almost ready. In a few weeks you will find here our entire product range.

Εισαγωγή

Introduction

Our production sites, our facilities and our long know-how allow us to grow a range of plants from many different families. Thus the tropicals!

Plants of warm to tropical areas, they do not stand low temperatures, even though some banana varieties do regenerate even after freezing damages.

In our range you can find plants in sizes ready to be used in any gardening or landscaping project, all in exceptional quality and perfectly established in their pots.

Περισσότερα
εξαιρετικά
καρποφόρα

More
fruitful
plants