• Η ολόφρεσκια ιστοσελίδα μας είναι σχεδόν έτοιμη. Σε λίγες εβδομάδες θα βρείτε εδώ όλα τα προϊόντα μας.
  • Our brand new website is almost ready. In a few weeks you will find here our entire product range.

Εισαγωγή

Introduction

Our Mediterranean category includes 4 species that for us immediately bring in mind landscapes and images of the Mediterranean: Fig, Pomegranate, Loquat, Prickly pear.

These are plants that generally prefer warm areas yet they are less demanding than Citrus. They all have impressive ornamental value and very attractive fruit, which mainly mature during the end of summer or the beginning of autumn.

At Kontopoulos Plants you will find a large selection of sizes, ranging from prickly pears in pots of 6 litres up to figs in pots of 65 litres for an immediate Mediterranean effect in your garden!

Περισσότερα
εξαιρετικά
καρποφόρα

More
fruitful
plants