• Η ολόφρεσκια ιστοσελίδα μας είναι σχεδόν έτοιμη. Σε λίγες εβδομάδες θα βρείτε εδώ όλα τα προϊόντα μας.
  • Our brand new website is almost ready. In a few weeks you will find here our entire product range.

Εισαγωγή

Introduction

Our favourite plants! For more than 3 decades we grow exceptional Citrus. We continually offer innovative products of superb quality. Plants that keep satisfying their final “growers” wherever they choose to enjoy them.

Citrus’ are plants of warm areas, without freezing temperatures or very strong winds. They prefer spots with plenty of sunshine, and soils that are deep, fertile, and can be irrigated frequently and abundantly. In general, they are self-fertile and do not require frequent or special pruning.

We grow a wide range of Citrus, including the world’s most renowed varieties. We grow them in pots of 4,5 up to 300 litres, and in 3 trunk heights, so that you can choose the one that suits your needs and ideas the best.

Περισσότερα
εξαιρετικά
καρποφόρα

More
fruitful
plants