• Η ολόφρεσκια ιστοσελίδα μας είναι σχεδόν έτοιμη. Σε λίγες εβδομάδες θα βρείτε εδώ όλα τα προϊόντα μας.
  • Our brand new website is almost ready. In a few weeks you will find here our entire product range.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η εγκατάσταση και επιτυχία των καρποφόρων σας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαχείριση της σχέσης των φυτών με το περιβάλλον τους, το οποίο είναι:

Βιοτικό

Πρόκειται για όλους τους οργανισμούς οι οποίοι ανταγωνίζονται το καρποφόρο σας με διάφορους τρόπους, ζητώντας μια ευκαιρία για επιβίωση! Αυτοί είναι:

Οι γνωστοί παθογόνοι οργανισμοί των φυτών (κυρίως έντομα, μύκητες, ιοί, βακτήρια). Η δράση τους έχει διάφορες αρνητικές επιπτώσεις στα φυτά, οι οποίες μπορεί να ποικίλουν από απλά στίγματα στα φύλλα μέχρι και ξηράνσεις ολόκληρων δέντρων.

Τα ζιζάνια (δηλ. φυτά τα οποία εσείς δεν θέλετε στο σημείο στο οποίο μεγαλώνουν) τα οποία ανταγωνίζονται τα φυτά σας για τα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους, το νερό αλλά και το φως του ήλιου. Ακόμη και λίγα ζιζάνια στο περιβάλλον του φυτού σας μπορούν να στερήσουν σημαντικές πηγές ενέργειας για το φυτό σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις βέβαια τα ζιζάνια είναι ωφέλιμα (π.χ. αποφυγή διάβρωσης εδαφών ή αύξηση οργανικής ουσίας εδάφους), αλλά συνήθως θα θέλετε να απαλλαγείτε από αυτά. Αυτό γίνεται είτε μηχανικά (με τα χέρια ή κάποιο εργαλείο) είτε με κατάλληλο ζιζανιοκτόνο.

Διάφορα ζώα τα οποία μπορεί να θέλουν τροφή (π.χ. πουλιά, σαλιγκάρια) ή καταφύγιο (π.χ. κουνάβια). Εδώ μπορεί να συμπεριληφθεί φυσικά και ο άνθρωπος!

Αβιοτικό

Πρόκειται για όλους τους παράγοντες του περιβάλλοντος οι οποίοι επηρεάζουν τα καρποφόρα σας. Μερικοί από αυτούς είναι:

Θερμοκρασία. Έχουν σημασία η μέγιστη, η ελάχιστη και η μέση. Ένα κρίσιμο και συνηθισμένο θέμα το οποίο είναι η αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες δεν μπορεί να απαντηθεί με αναφορά σε απόλυτα νούμερα αντοχής. Είναι καθοριστικό σε κάθε περίπτωση το σε ποιά εποχή του έτους συμβαίνουν οι χαμηλές θερμοκρασίες, τι θερμοκρασίες έχουν προηγηθεί, πόσο διαρκούν κλπ. Ο καλύτερος δείκτης για το αν τα καρποφόρα σας είναι κατάλληλα για μια περιοχή είναι το αν στην ίδια περιοχή υπάρχουν φυτά του ίδιου είδους ή και της ίδιας ποικιλίας.

Σχετική υγρασία, η οποία επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες του φυτού σε νερό, αλλά και την ανάπτυξη διαφόρων παθογόνων, κυρίως των μυκήτων.

Άνεμος, ο οποίος επηρεάζει την επικονίαση αλλά και μηχανικές βλάβες που μπορεί να υποστούν τα καρποφόρα σας.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο από τους παράγοντες του βιοτικού και αβιοτικού περιβάλλοντος, μπορείτε να λάβετε αρχικά τα εξής μέτρα:

Φροντίστε να προμηθευτείτε φυτά τα οποία έρχονται σε εσάς σε άριστη κατάσταση από άποψη φυτοϋγείας. Στην Kontopoulos Plants εφαρμόζουμε αυστηρά πρωτόκολλα φυτοπροσασίας σε όλα τα στάδια της παραγωγής ώστε να είμαστε σίγουροι πως σας προσφέρουμε φυτά απαλλαγμένα από προσβολές οι οποίες θα μπορούσαν να σας δημιουργήσουν προβλήματα.

Αποφύγετε είδη και ποικιλίες τα οποία είναι γνωστό πως στην περιοχή σας προσβάλλονται συστηματικά από συγκεκριμένα παθογόνα.

Διατηρήστε τα φυτά σας σε όσο το δυνατόν βέλτιστη κατάσταση όσον αφορά την άρδευση και τη λίπανσή τους. Όσο πιο εύρωστο είναι ένα φυτό τόσο λιγότερο ευαίσθητο είναι.

Παρόλα αυτά, είναι αναπόφευκτο κάποια στιγμή τα φυτά σας να προσβληθούν από κάποιο παθογόνο. Σε αυτή την περίπτωση, η αντιμετώπιση μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Καταλληλότεροι για τη διαχείριση αυτών των προβλημάτων είναι οι τοπικοί γεωπόνοι, οι οποίοι γνωρίζουν τις κατά τόπους συνθήκες και όλα τα διαθέσιμα μέσα αντιμετώπισης. Εδώ θα αρκεστούμε να πούμε πως η καταπολέμηση μπορεί να είναι βιολογική, χημική ή μηχανική. Ο συνδυασμός αυτών των μεθόδων μαζί με τα μέτρα πρόληψης είναι αυτό που ακολουθούμε και προτείνουμε στην Kontopoulos Plants.

Δείτε τα
εξαιρετικά
καρποφόρα μας

Check out our
fruitful plants