• Η ολόφρεσκια ιστοσελίδα μας είναι σχεδόν έτοιμη. Σε λίγες εβδομάδες θα βρείτε εδώ όλα τα προϊόντα μας.
  • Our brand new website is almost ready. In a few weeks you will find here our entire product range.

ΕΔΑΦΟΣ

Το έδαφος στην τελική θέση εγκατάστασης του καρποφόρου σας (ή το υπόστρωμα που θα χρησιμοποιήσετε π.χ. σε ένα πυθάρι) αποτελεί τη μόνιμη και οριστική πηγή νερού και θρεπτικών συστατικών για το φυτό σας σε όλη του τη ζωή. Οι ιδιότητες του εδάφους/ υποστρώματος είναι:

Φυσικές, οι οποίες περιγράφουν αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως «βαρύ» ή «ελαφρύ» έδαφος. Καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα αερισμού των ριζών, τη στράγγιση, αλλά και την ευκολία ή όχι κατεργασίας του.

Χημικές, η πιο γνωστή από τις οποίες είναι το pH του εδάφους. Σε συνδυασμό με τις φυσικές ιδιότητες καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την ικανότητα απορρόφησης νερού αλλά και θρεπτικών στοιχείων.

Βιολογικές, οι οποίες σχετίζονται με την παρουσία και ποσότητα ωφέλιμων ή όχι οργανισμών στο περιβάλλον γύρω από τις ρίζες. Η παρουσία πολλών οργανισμών (ορατών ή αόρατων με γυμνό μάτι) είναι σημάδι ζωντάνιας για το εδαφός σας.

Αν καλλιεργούμε στη γη, δεν είναι εύκολο να μεταβάλλουμε όλες αυτές τις ιδιότητες, οπότε φροντίζουμε να επιλέγουμε μια θέση φύτευσης που συνδυάζει όσο το δυνατό περισσότερες καλές ιδιότητες. Λαμβάνουμε επίσης υπόψη μας πως και ανάλογα με τα είδη των φυτών υπάρχουν διαφορές στις απαιτήσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση όλα τα είδη ευνοούνται από καλές εδαφικές συνθήκες.

Στην καλλιέργεια σε γλάστρα, πυθάρι, κλπ., η δυνατότητα καθορισμού των ιδιοτήτων του υποστρώματος είναι μεγαλύτερη, αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι ανάγκη να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή στη διαχείριση της άρδευσης.

ΛΙΠΑΝΣΗ

Τα καρποφόρα απορροφούν τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζονται για την αύξηση και ανάπτυξή τους κυρίως μέσω του εδάφους. Η λίπανση των καρποφόρων εξασφαλίζει την παροχή θρεπτικών στοιχείων στο φυτό και την αντικατάσταση αυτών που καταναλώθηκαν. Μερικές βασικές κατευθύνσεις για τη λίπανση των καρποφόρων σας:

Κατά τη φύτευση του δέντρου, προσθέστε λίπασμα αναλογίας 1:3:2, με ιχνοστοιχεία, σε ποσότητα 100-250 γρ. ανά δέντρο, ανάλογα με την ανάπτυξη του και το μέγεθος του λάκκου.

Κατά την ανάπτυξη των καρποφόρων, εφαρμόζουμε:

Χειμερινή λίπανση, κατά την οποία χορηγούμε από 0,5 έως 3 κιλά κοκκώδους λιπάσματος ανά δέντρο, ανάλογα με την ανάπτυξή του. Οι αναλογίες ενδεικτικά πρέπει να είναι 1:1:2 για τα εσπεριδοειδή, έως 2:1:2 για τις ελιές και 1:1:1 για τα φρουτόδεντρα.

Επιφανειακή λίπανση, σε πολλές μικρές δόσεις κατά την περίοδο από το Μάιο έως τον Σεπτέμβριο, σε συνολική ποσότητα 0,5 έως 2 κιλά ανά δέντρο ανάλογα με την ανάπτυξή του. Το λίπασμα της επιφανειακή λίπανσης είναι καλό να είναι υδατοδιαλυτό, αναλογίας 4:1:2, με ιχνοστοιχεία.

Αν υπάρχουν ειδικότερες απαιτήσεις λίπανσης, θα τις βρείτε στις επιμέρους σελίδες των ειδών και ποικιλιών.

Δείτε τα
εξαιρετικά
καρποφόρα μας

Check out our
fruitful plants