• Η ολόφρεσκια ιστοσελίδα μας είναι σχεδόν έτοιμη. Σε λίγες εβδομάδες θα βρείτε εδώ όλα τα προϊόντα μας.
  • Our brand new website is almost ready. In a few weeks you will find here our entire product range.

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΕΜΠΡΑΚΤΑ.

Το περιβάλλον και η αειφορική του διαχείριση είναι για εμάς έννοιες συνυφασμένες με την πορεία μας.

Από τον Ιανουάριο του 2012 είμαστε πιστοποιημένοι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου MPS-ABC. Η MPS-ECAS είναι ο κορυφαίος εξειδικευμένος φορέας πιστοποίησης για τη γεωργία και ειδικότερα την ανθοκομία, με έδρα την Ολλανδία. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα www.my-mps.com

Η πιστοποίηση ABC σχετίζεται με απαιτήσεις γύρω από την αειφόρο διαχείριση της ανθοκομικής/ κηποτεχνικής παραγωγής. Καταγράφουμε και δηλώνουμε τις ποσότητες φυτοπροστατευτικών ουσιών, λιπασμάτων, ενέργειας, και νερού που χρησιμοποιούμε. Επίσης, διαχειριζόμαστε τα απορρίματα (οργανικά και άλλα) με καθορισμένους, φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους.

Έτσι είστε σίγουροι πως το καρποφόρο που χαίρεστε έχει παραχθεί με τρόπο που σέβεται το μέλλον όλων μας.

Ο μοναδικός κωδικός μας στο σύστημα της MPS είναι το 803691.

Δείτε τα
εξαιρετικά
καρποφόρα μας

Check out our
fruitful plants